WSPIERAMY

EFEKTYWNOŚĆ

Pomagamy w obszarze efektywności sprzedaży i obsługi klienta doradzając naszym klientom segmentów B2B i B2C.

Wspieramy leadership w kontekście osobistym i zespołowym wykorzystując skuteczne narzędzia potrzebne w świecie VUCA. Pracujemy z liderami i zespołami.  

Pracujemy z klientem na konkretnych celach biznesowych wykorzystując jego zasoby osobiste, organizacyjne oraz energię pojawiającą się w otoczeniu biznesowym.

Towarzyszymy w transformacji, zmianie osobistej i organizacyjnej.

Dostarczamy wiedzy i umiejętności zespołom w obszarze rozwojowym jak i merytorycznym.

Doradztwo biznesowe

Zarządzanie efektywnością osobistą lidera i zespołu

SalesVALUE

Szkolenia

Coaching biznesowy

CoachWise™

2bValue wspiera ludzi w organizacji / ludzi ważnych dla organizacji

Wyróżnia nas humanocentryczne podejście do pracy z ludźmi - w konteście pracowników i klientów. Pomagamy liderom i zespołom podążać w biznesie efektywnie, w zgodzie z ich wartościami i pojawiającymi się możliwościami w dynamicznym świecie VUCA. Wierzymy, że w ludziach i ich otoczeniu jest największy potencjał, dlatego pomagamy im go odkryć i efektywnie wykorzystać w biznesie.

Różnorodne metody & narzędzia

Różnorodne metody & narzędzia

Stosujemy podejście do pracy z klientem poprzez dostosowanie różnorodnych metod/narzędzi w zależności od potrzeb tj.: różne formy doradztwa, coaching w podejściu transakcyjnym i transformującym, mentoring czy szkolenia.

Efektywność

Efektywność

Nasze działania nakierowane są na efektywność i wartość procesów wsparcia, dlatego wraz z klientem ustalamy KPI (Key Performance Indicators), które lider, firma chce osiągnąć na początku współpracy.

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Zależy nam na indywidualnym podejściu do potrzeb każdego klienta i spersonalizowanych rozwiązaniach dopasowanych do potrzeb biznesu. 

Barbara Gruszecka


Business Consultant&Coach / Founder 2B VALUE

Doradzam w obszarze zarządzania sprzedażą i obsługi klienta korzystając z kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach menadżerskich w branży finansowej (B-1, B-2). Zarządzałam dużymi, ogólnopolskimi rozproszonymi strukturami sprzedaży oraz centralnym zespołem relacji z klientami segmentu Premium. Wprowadzałam na rynek polski model doradczy obsługi klienta Premium. Przeprowadziłam kilka restrukturyzacji.


Jestem akredytowanym coachem International Coach Federation (PCCTM), certyfikowanym coachem Transformational Presence oraz CochWiseTM. Realizuję indywidulane programy coachingowe dla kadry menadżerskiej. Pracuję zarówno w podejściu tradycyjnym (transakcyjnym) - gdzie koncentruję się na pomaganiu klientom poprzez pracę w obszarze wartości, przekonań, odkrywaniu zasobów i na ich podstawie formułowaniu działań i realizacji celów oraz w podejściu transformującym, który koncentruje się na pracy na głębszych poziomach, pomagając klientom dokonać przełomowych, trwałych zmian. 


Od kilku lat współpracuję również z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet w roli mentorki oraz trenera, wspierając kobiety rozpoczynające działalność gospodarczą oraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administarcji w Lublinie. 

Agnieszka Krężołek
Psycholog, praktyk w obszarze badań rynku z blisko 20-letnim doświadczeniem.
Doświadczenie zdobyła na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.
Realizuje projekty badawcze, szkoleniowe oraz wspiera firmy na etapie budowania strategii pod marką Re:essence R&C.
Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego oraz konsumenckiego.
Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i strategii.
Magdalena Modlibowska
konsultant, menadżer
Posiadam 18 letnie doświadczenie w bankowości, zdobyte w wiodących na polskim rynku bankach (m.in. Bank BPH, BZ WBK, ING ComFin, Kredyt Bank, Pekao SA, Fortis/BNP Paribas, BGŻ). Przez 6 lat pracowałam w konsultingu w strukturach PwC, Financial Advisory odpowiadając za projekty w branży instytucji finansowych. Obszary specjalizacji to m.in. rozwój sieci dystrybucji oraz obsługa posprzedażowa, procesy obsługi klienta oraz elementy wdrażania kultury organizacyjnej.

Przykładowe projekty:
 • Prowadziłam projekty fuzyjne (Bank BPH / PBK / Pekao S A), m.in. odpowiadając za optymalizację sieci oddziałów łącznie z procesami obsługi klientów a następnie rozwój sieci oddziałów oraz opracowanie standardów wsparcia klientów (postmerger)
 • W Banku Zachodnim WBK byłam odpowiedzialna za stworzenie procesu obsługi posprzedażowej klientów pozyskanych przez zewnętrzne sieci dystrybucji, w szczególności opracowanie i wdrożenie systemu obsługi reklamacji oraz pozyskanie zasobów realizujących ten proces i włączenie go do procedur bankowych
 • W ING Com Fin pełniłam funkcję Dyrektora Działu Relacji z Klientami, gdzie odpowiadałam za opracowanie i wdrożenie strategii utrzymania klientów, w tym usprawnienie obsługi klientów w obszarach middle i back office, odbudowanie zasobów działu, opracowanie reguł współpracy z innymi działami (głównie ryzyka i sprzedaży), wdrożenie współpracy spółki z bankiem macierzystym
 • W ramach projektów PwC opracowałam i wdrożyłam szereg projektów w obszarach obsługi posprzedażowej, zwiększenia efektywności komunikacji z klientem, optymalizacji procesów wewnętrznych oraz wypracowywaniem efektu synergii w ramach postmerger z wieloma instytucjami finansowymi na rynku polskim (branża bankowa).

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe projektowe

Pomagamy projektowo przeprowadzając: audyt sprzedaży, wspierając w budowaniu strategii sprzedaży, zarządzaniu sprzedażą, biorąc udział w przygotowaniu restrukturyzacji działów sprzedaży, budując systemy motywacyjne dla sił sprzedaży. W podejściu projektowym pracujemy z klientami w kilku etapach. Są to:


 • Analiza i diagnoza obszaru nad którym pracujemy z klientem
 • Identyfikacja ograniczeń i wyzwań
 • Określenie oczekiwanego rezultatu (cel wraz z KPI)
 • Wypracowanie planu działania i dobór optymalnych metod i narzędzi
 • Wdrożenie rozwiązań
 • Monitoring rezultatów (KPI)

Całościowe spojrzenie na dany obszar i szeroka analiza dają zarządzającym: Głęboki wgląd w biznes sprzedażowy oraz możliwość spojrzenia z zewnątrz
Pozwalają dostrzec nowe możliwości rozwiązań
Angażują zespół i tworzą nowe środowisko motywacji do pracy

Doradztwo biznesowe „ad hoc”

Pomagamy w rozwiązaniu bieżących problemów sprzedażowych. Przed spotkaniem z klientem prosimy o przygotowanie kilku ważnych informacji, aby konsultacja przebiegła sprawnie i efektywnie. Podczas konsultacji pracujemy nad rozwiązaniem konkretnego problemu i na koniec spotkania weryfikujemy poziom osiągnięcia celu. Usługa dostępna jest poprzez spotkanie osobiste, jak i zdalnie (Skype, Teams, Zoom, GoogleMeet).Klient otrzymuje bieżący dostęp do konsultanta i pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu

Doradztwo biznesowe dla start-up’ów/nowych firm. Współpraca z akceleratorami.

Wspieramy rozwój strategii sprzedażowej i obsługi klietna dla start-up / nowych firm poprzez różne formy takie jak: szkolenia, konsultacje, coaching biznesowy, mentoring. Forma współpracy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i dostosowana do potrzeb wynikających m.in. z fazy rozwoju projektu czy zasobów klienta. Współpracujemy z fundacjami / inkubatorami rozwoju biznesu oraz bezpośrednio z właścicielami nowo otwieranych firm.start-up'y / nowe firmy otrzymują wsparcie w budowie, wdrożeniu i egzekwowaniu strategii sprzedażowej  i obsługi klienta oraz wsparcie motywacyjne w początkowej fazie rozwoju biznesu

Doradztwo biznesowe abonamentowe

Proponujemy długookresowe wsparcie firmy w obszarze zarządzania efektywnością sprzedaży w uzgodnionym wymiarze czasowym. Zakres wsparcia jest ustalany z klientem indywidualnie i zależy od potrzeb firmy. Taki model sprawdza się szczególnie przy wdrażaniu różnego rodzaju zmian w obszarze sprzedaży w firmie. Usługi dostępne poprzez relacje bezpośrednie jak i zdalne (Skype,Teams, Zoom, GoogleMeet).dostęp do wiedzy i doświadczenia eksperta zewnętrznego, bieżące wsparcie procesów sprzedaży przy braku kosztów pracowniczych

Transformująca Obecność w Przywództwie

Przechodzimy z kontekstu „Przewodzenia gdzie wiem lub przynajmniej powinienem był wiedzieć, gdzie startegia oznaczała odgadywanie przyszłości", do świata  „Przewodzenia, gdzie nie wiem, gdzie strategia oznacza przygotowanie się na wszystko, cokolwiek przyszłość przyniesie”.


DIDIER MARLIER, Enablers NetworkGłówne elementy modelu:

Co to jest Transformująca Obecność?


Transformująca Obecność to nowe podejście do przywództwa w dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA, które sformułował Alan Seale – prekursor w dziedzinie transformacji, nauczyciel, mentor liderów, założyciel Center for Transformational Presence.

Dynamika świata prowokuje do zmiany podejścia do przywództwa i coraz bardziej świadomego życia. Podejście to budowane jest na poszerzaniu świadomości, rozumieniu, percepcji i transformującym działaniu. Oparte jest na przekonaniu, że w każdej inicjatywie wszystkie zainteresowane strony mogą być uszanowane, „obsłużone” a modele ekonomiczne mają służyć czemuś większemu niż tylko poszczególnym osobom czy grupom interesów.

Nowi liderzy. Nowe umiejętności przywódcze.


Nowe podejście wymagać będzie nowych umiejętności, metod, narzędzi oraz szerszych zdolności w zakresie świadomości i percepcji. Podejście to jest również dużo bardziej kreatywne (niż w tradycyjnych szkołach przywództwa), oparte na odkrywaniu i transformacji. 

Transformująca Obecność jest również zestawem praktycznych umiejętności, które poszerzają nasze możliwości w obrębie świadomości, percepcji i skutecznego działania – zdolności, które są koniecznością do poruszania się w szybko zmieniającym się świecie.

Jak pomagamy organiacjom?


Podejście Transformującej Obecności wykorzystywane jest:

 • w głębokich procesach coachingu w biznesie przy różnego rodzaju wyzwaniach, gdzie podejście transformujące jest konieczne.

Człowiek uczestniczący w indywidualnej sesji z coachem ma możliwość poszerzenia świadomości, percepcji, poczucia możliwości, które się wydarzają. Są to procesy głębokie (na ile pozwala sobie klient) i transformujące. Na początku procesu ustalamy ramy / cele związane z procesem i podążamy za nimi w trakcie.


Podejście to może być również zastosowane do pracy zespołowej w grupie pracujących ze sobą osób, które darzą się zaufaniem aby wejść razem w proces Transformującej Obecności, który dotyka ważnych i często fundamentalnych obszarów biznesu, relacji.

Realizowane w formie:

 • warsztatów strategicznych
 • warsztatów projektowych
 • warsztatów przy rozwiązywaniu konkretnych wyzwań biznesowych

wszędzie tam gdzie potrzebne jest szerokie i głębsze spojrzenie na problem i mamy na to gotowość.

Rozwiązania związane z Transformującą Obecnością, przygotowujemy dla Klienta indywidualnie z dbałością o uszanowanie jego potrzeb i specyfiki organizacji.Usługi dostępna jest poprzez spotkanie osobiste, jak i zdalnie (Skype, Teams, Zoom, GoogleMeet).

Coaching biznesowy CoachWise™ 

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspierająca osiąganie celów poprzez odkrywanie i zrównoważone wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych. Coaching CoachWise™ to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im co mają robić. Model CoachWise™ stanowi podstawę rozumienia istoty coachingu CoachWise™ i opisuje cztery główne komponenty relacji coachingowej:   
Model
CoachWise™
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2 Bez nazwy-2 Bez nazwy-2

Umiejętności
4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co Coach robi podczas rozmowy. Są to:
Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie.

Pole
Pełen obraz wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia klienta. Pole jest wielowymiarowe. Jednym z wymiarów są aspekty Pola: materialny, intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Zasady
5 zasad określających kim/jaki jest Coach w relacji z klientem. Są to: Zaufanie do klienta, Kreatywność, Obecność, Partnerstwo, Tak i... oraz Zaangażowanie

Mapa
5 podstawowych obszarów pracy z klientem oraz mapa procesu, ścieżka zmian i tworzenia. Są to: Cel i motyw, Rzeczywistość, Planowanie, Działanie, Przegląd

Umiejętności
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2
Pole
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2
Zasady
Bez nazwy-2Bez nazwy-2
Mapa
Bez nazwy-2Bez nazwy-2
   
Usługi coachingu dostępne są poprzez spotkanie osobiste jak i zdalnie (Skype, Teams, Zoom, GoogleMeet).

Szkolenia

Moduły szkoleniowe zbudowane są w oparciu o praktyczne doświadczenia naszych specjalistów oraz aktualne trendy rynkowe. Chcemy dostarczać naszym klientom nowatorskie i efektywne narzędzia pracy wspierające biznes. 


TRANSFORMUJĄCA OBECNOŚĆ W PRZYWÓDZTWIE - zestaw praktycznych umiejętności, które poszerzają nasze możliwości w obrębie świadomości, percepcji i skutecznego działania – zdolności, które są koniecznością do poruszania się w szybko zmieniającym się świecie VUCA.


EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W KOMPETENCJACH MENADŻERSKICH - elastyczność sytuacyjna i społeczna jako kluczowe kompetencje efektywnego przywództwa odpowiadającego na wyzwania nowoczesnych organizacji


UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA STRATEGICZNYCH DECYZJI w świecie nadmiaru danych, niedoboru informacji, niestabilności otoczenia biznesowego oraz szybkiego tempa zmian w obszarach technologicznym i społecznym - VUCA


ZARZĄDZANIE RELACJĄ Z KLIENTEM 5.0 – humanocentryzm w połączonym świecie online i offline. Orędownictwo jako „nowa waluta” lojalności klienta


DORADCZY MODEL PRACY Z KLIENTEM – budowanie zaufania, relacji długoterminowych i dochodowego portfela przy utrzymaniu zadowolenia klienta. Nowy model sprzedaży.


KLIENT WIELOKULTUROWY – potencjał i wyzwania w świecie swobodnego przepływu ludzi i kapitałuProces szkoleniowy obejmuje następujące etapy:
1

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych


2

Propozycja programu z naszej strony

3

Akceptacja programu ze strony klienta

4

Przeprowadzenie szkolenia

5

Wsparcie wdrożeniowe

6

Raport po szkoleniu


                                          

Zapytaj o możliwości przeprowadzenia szkolenia i dostosowania do swoich potrzeb: info@2bvalue.pl

Referencje

Firma 2B Value realizowała dla PKO Faktoring S.A. projekt związany ze standardami komunikacji z klientem, obsługą posprzedażową, w tym z procesami reklamacyjnymi oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Podczas prac, w ramach zespołu projektowego, zastosowano podejście klientocenryczne /humanocentryczne, które było wspólnym mianownikiem niezależnie, który etap procesu był analizowany. W ramach prac Zespół 2B Value stosował różne formy i metod pracy, czym doskonale wydobywał potencjał zespołu. Mowa tu o m.in. warsztatach desing thinking, licznych „burzach mózgów”, czy wywiadach indywidulanych i szkoleniach w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Projekt prowadzony przy współudziale Firmy 2B Value zakończył się w określonym na wstępie czasie i zaowocował listą produktów projektu, która była pierwotnym celem projektu. W efekcie końcowym w naszej Firmie wprowadzone zostały jednolite, spójne standardy, obejmujące swoim zakresem kilka zespołów, odpowiedzialnych zarówno za sprzedaż jak i obsługę posprzedażową. Oprócz szerokiego wachlarza narzędzi, jakie wykorzystuje Zespół 2B Value, jego ogromnym atutem oraz przewagą konkurencyjną jest wieloletnie doświadczenie i praktyka. Wszelkie proponowane rozwiązania poparte były konkretnymi przykładami oraz opatrzone gruntownymi analizami skutków ich implementacji. Dzięki temu zespół projektowy miał poczucie, iż wypracowuje rozwiązania, sprawdzone i przemyślane.Współpracę z Firmą 2B Value oceniam niezwykle pozytywnie i wierzę, że w przyszłości będziemy mieć przyjemność współpracować przy kolejnych projektach.   

- Sergiusz Kulka / Członek Zarządu ds. Komercyjnych (PKO Faktoring S.A. )

W uznaniu za poświęcony czas oraz nieoceniony mentoring startujących inicjatyw biznesowych w imienu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz uczestników Programu Akceleracyjnego PPP-T proszę przyjąć słowa podziękowania. 

Pani profesjonalizm i bogate doświadczenie biznesowe, którym wsparła Pani uczestników Programu Akceleracyjnego był ogramną wartością i pozwolił na pełniejszy rozwój projektów biznesowych. Doceniając Pani zaangażowanie oraz osobisty wkład w budowanie relacji mentoringowej, kierujemy serdeczne słowa podziękowania za dotyczczasową współpracę i przesyłamy skromny certyfikat. 

Życzymy dalszych nie słabnących sukcesów zawodowych oraz pozytywnej energii w realizacji kolejnych przedsięwzięć. 

- Joanna Olejnik - Prezeska / Magda Duda - Wiceprezeska (Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny)

Firma 2B Value realizowała dla PKO Faktoring S.A. projekt związany ze standardami komunikacji z klientem, obsługą posprzedażową, w tym z procesami reklamacyjnymi oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Podczas prac, w ramach zespołu projektowego, zastosowano podejście klientocenryczne /humanocentryczne, które było wspólnym mianownikiem niezależnie, który etap procesu był analizowany. W ramach prac Zespół 2B Value stosował różne formy i metod pracy, czym doskonale wydobywał potencjał zespołu. Mowa tu o m.in. warsztatach desing thinking, licznych „burzach mózgów”, czy wywiadach indywidulanych i szkoleniach w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Projekt prowadzony przy współudziale Firmy 2B Value zakończył się w określonym na wstępie czasie i zaowocował listą produktów projektu, która była pierwotnym celem projektu. W efekcie końcowym w naszej Firmie wprowadzone zostały jednolite, spójne standardy, obejmujące swoim zakresem kilka zespołów, odpowiedzialnych zarówno za sprzedaż jak i obsługę posprzedażową. Oprócz szerokiego wachlarza narzędzi, jakie wykorzystuje Zespół 2B Value, jego ogromnym atutem oraz przewagą konkurencyjną jest wieloletnie doświadczenie i praktyka. Wszelkie proponowane rozwiązania poparte były konkretnymi przykładami oraz opatrzone gruntownymi analizami skutków ich implementacji. Dzięki temu zespół projektowy miał poczucie, iż wypracowuje rozwiązania, sprawdzone i przemyślane.Współpracę z Firmą 2B Value oceniam niezwykle pozytywnie i wierzę, że w przyszłości będziemy mieć przyjemność współpracować przy kolejnych projektach.   

- Sergiusz Kulka / Członek Zarządu ds. Komercyjnych (PKO Faktoring S.A. )

Dom Finansowy QS rozpoczął kolejny etap rozwoju, przechodzimy obecnie przez proces restrukturyzacji Spółki, otwieramy się na zmiany. Dbając o jakość oferowanych usług oraz wydajność i zadowolenie pracowników podjęliśmy stałą współpracę z 2B VALUE w obszarze wsparcia procesów biznesowych. Dotychczas skorzystaliśmy z pomocy przy realizacji dwóch projektów: System Motywacyjny dla Sieci Sprzedaży oraz proces Zarządzania Przez Cele (MBO) dla całej Spółki. Współpraca przebiegała w sposób bardzo profesjonalny, fachowy i terminowy, co świadczy o wysokim poziomie merytorycznym oraz  bardzo dobrym poziomie komunikacji i relacji. Firma z powodzeniem wykorzystuje zdalne kanały komunikacji takie jak Skype i telekonferencje, co bardzo usprawnia współpracę.

- Artur Mojecki / CEO (Dom Finansowy QS S.A.)

Indywidualny coaching biznesowy pomógł mi zmierzać prosto w wyznaczonym kierunku i koncentrować wszystkie działania na celu, unikając tym samym straty czasu na decyzyjne dygresje. Sesje (w tym z powodzeniem zdalne) były wściekle cennym czasem, w którym przy wsparciu Barbary kalkulowałam i racjonalnie oceniałam moje biznesowe rozterki, dzięki czemu wiedziałam, że moje wybory są w pełni uzasadnione. Była to nieoceniona pomoc, kiedy ilość spraw do załatwienia, obowiązków, ale i koncepcji, bombardowały ze wszystkich stron. Dziękuję za pomoc w okiełznaniu tego chaosu kreatywności:)

- Aleksandra Bielańska (Sandgaja Group Sp. z o.o.)

Rekomenduję skorzystanie z usług coachingu biznesowego z Panią Barbarą. Bardzo konkretna a jednocześnie ciepła osoba. Pomogła mi odnaleźć w sobie pewność siebie i na nowo ułożyć swoje relacje biznesowe oraz prywatne. Zmiany w postrzeganiu siebie i innych nie tylko okazały się skuteczne ale i trwałe. Coaching przez Skype daje możliwość zorganizowania czasu w najbardziej efektywny sposób. Polecam!

- Weronika Reszela (Skillhouse)

Korzystałam z wiedzy i doświadczenia Pani Barbary na bardzo początkowym etapie tworzenia swojej firmy, kiedy totalnie utknęłam z pomysłami i nie wiedziałam, jak ruszyć. Potrzebowałyśmy zaledwie dwóch godzin, żeby zdiagnozować sytuację i nadać moim dalszym krokom spójność i praktyczny wymiar. Bardzo cenię sobie tą pomoc i na pewno, jeśli będę potrzebować, wrócę po więcej.

- Marta Sienkiewicz (MARSZKA)

Konsultacje biznesowe z Barbarą Gruszecką były jak spotkania z mentorką, pełne życzliwości, zaangażowania, bardzo motywujące do działania. Spotkania odbywały sie przez Skype. Pani Barbara pozwoliła skorzystać ze swojego doświadczenia i w sposób profesjonalny pomogła znaleźć optymalne i najlepsze dla mnie rozwiązania.

- Agata Cimoch (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

W pracy Barbary Gruszeckiej jako coacha cenię przede wszystkim profesjonalizm oraz podejście do klienta. Jest otwarta na tematy proponowane przez rozmówcę, wspiera w odnajdowaniu tego co najważniejsze. Sesje, które były prowadzone zdalnie pozwoliły mi na odkrywanie na nowo samego siebie w życiu zawodowym, bardzo mocno dostrzegłem swoje mocne strony ale zdiagnozowałem to co wymaga pracy by osiągać zakładany cel.

- Artur Siwek (Raiffeisen Bank Polska)

Zdalne sesje z Barbarą Gruszecką dają mi dużo energii do działania tu i teraz. Wspieram się coachingiem jako merytoryczną i nieinwazyjną formą moderacji pracy. Szybciej planuję i wyznaczam priorytety, z większą łatwością podejmuję decyzje, częściej jestem zadowolona z osiąganych efektów.

- Veranika Kaleyeva (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Jeśli dojrzały człowiek po raz pierwszy zabiera się za własny biznes prześladuje go świadomość własnych ograniczeń. Ten element potrafi być tak silnym hamulcem, że rozwój biznesu staje się niemożliwy. Konsultacje biznesowe prowadzone zdalnie realizowane z firmą 2B Value pomogły mi pokonać tkwiące we mnie ograniczenia i znaleźć taką drogę na rozwój mojego biznesu, która jest dla mnie zarówno satysfakcjonująca, jak i bezpieczna.

- Katarzyna Wilczewska (Jedna i Druga)

Barbara Gruszecka jest osobą o wysokim standardzie pracy. Bardzo przyjacielską i otwartą na drugiego człowieka. Poprzez pracę z nią w procesie coachingu udało mi się zrealizować cele z którymi sama nigdy bym sobie nie poradziła. Każdy kto ma problem, nie wie, w która stronę pójść  lub po prostu potrzebuję wsparcia w dokonaniu ważnych wyborów powinien popracować z 2B Value. Polecam:)

- Dorota Naruszewicz (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Spotkania z Barbarą Gruszecką zapoczątkowały u mnie proces pracy nad sobą. Wiem, że będzie to proces ciągły, ale już nie chaotyczny a z właściwie wytyczonym kierunkiem. W czasie kilku sesji, prowadzona intensywnie zadawanymi pytaniami, znalazłam przyczyny nurtujących mnie problemów biznesowych. Coach nie daje gotowych rozwiązań ale powoduje, że człowiek z łatwością znajduje je sam. Polecam!

- Agata Cimoch (Jedna i Druga)

Sesje coachingowe pozwoliły mi przede wszystkim, spojrzeć z pewnej perspektywy na proces zmian, które dzieją się w moim życiu, dostrzec jak ogromną pracę wykonałam, by dojść do miejsca w którym jestem teraz i pomogły mi zweryfikować moje  priorytety.
Pytania i ćwiczenia, którymi wspomagała mnie Barbara oraz jej niesamowita życzliwość i energia spowodowały, zaczęłam dostrzegać nowe możliwości i śmiało eksplorować kolejne ścieżki pojawiające się na mojej drodze.
Sesje przez Skype  to świetne rozwiązanie, oszczędza czas i daje możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie.

- Katja Terelak (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Barbara przez kilka sesji coachingu biznesowego, dała mi niesamowity prezent - pomogła mi znaleźć, zatrzymać oraz nauczyła jak wykorzystywać mój czas. Czas, z którym nie mogłam sobie poradzić, coraz bardziej skupiając się na potrzebach innych zamiast go spożytkować na rzeczy ważne dla mnie. Teraz, dzięki uporządkowaniu priorytetów, mam czas na rozwój własnego biznesu, na rozwój osobisty, który był dla mnie kluczowym elementem oraz wystarczająco czasu dla rodziny.

- Katarzyna Wilczewska (Jedna i Druga)
Firma uzyskała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Rynek pracy, działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt wspierany przez:
Witaj, strona 2be wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.