WSPIERAMY

EFEKTYWNOŚĆ

Realizujemy projekty i sesje doradcze w obszarze efektywności sprzedaży dostosowane do potrzeb naszych klientów segmentów B2B i B2C.

Autorski program SalesVALUE koncentruje się na kluczowych procesach zarządzania efektywnością sprzedaży wspierając menedżerów w osiąganiu celów biznesowych.

Efektywny i celowy proces pracy z klientem wykorzystujący jego zasoby osobiste i organizacyjne. Zaprojektowany na potrzeby biznesu.

Projektujemy szkolenia wykorzystujące podejście do pracy z klientem oparte o rzeczywistą, głęboką i długotrwałą relację oraz partnerskie zaufanie.

Doradztwo biznesowe

Zarządzanie efektywnością sprzedaży

SalesVALUE

Szkolenia

Coaching biznesowy

CoachWise™

2B Value wspiera ludzi i procesy zarządzania efektywnością sprzedaży

Wyróżnia nas praktyczna wiedza i umiejętności w obszarze sprzedaży poparte, blisko 20 letnim doświadczeniem oraz umiejętność elastycznego wykorzystywania kilku metod i narzędzi pracy z klientem, które zostały zweryfikowane jako najbardziej efektywne. Stosując je pomagamy naszym klientom w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. 

Różnorodne metody & narzędzia

Różnorodne metody & narzędzia

Stosujemy podejście do pracy z klientem poprzez dostosowanie różnorodnych metod/narzędzi w zależności od potrzeb tj.: doradztwo na poziomie projektów; doradztwo „ad hoc"; doradztwo w systemie abonamentowym, coaching biznesowy, mentoring czy szkolenia.

Efektywność

Efektywność

Nasze działania nakierowane są na efektywność i wartość procesów zarządzania sprzedażą dlatego wraz z klientem ustalamy KPI (Key Performance Indicators), które firma chce osiągnąć na początku współpracy.

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta i spersonalizowane rozwiązania (dobór odpowiednich metod pracy) będą stanowiły realną wartość dla biznesu sprzedażowego, który jest motorem napędowym przychodów każdego przedsiębiorstwa.

Barbara Gruszecka


Business Consultant&Coach / Founder 2B VALUE

Zarządzaniem sprzedażą zajmuję się od blisko 20 lat. Zdobywałam różnorodne doświadczenie w międzynarodowych instytucjach branży finansowej, które pozwala mi spojrzeć na procesy sprzedaży z kilku pespektyw: menadżera struktur centralnych, lokalnych, coacha i sprzedawcy. Zarządzałam rozproszonymi strukturami o skali ogólnopolskiej i regionalnej z budżetem przychodów rocznych blisko 100 mln. Otrzymywałam różne wyróżnienia m.in. takie jak: Najbardziej Efektywny Makroregion, Najwyższa Jakość Obsługi Klienta.

2B VALUE powstało z potrzeby dzielenia się doświadczeniem i wiedzą zdobytą na mojej ścieżce zawodowej. Służenia innym w rozwiązywaniu wyzwań biznesowych w obszarze zarządzania sprzedażą i szukania najbardziej efektywnych rozwiązań w konkretnej sytuacji.
Fascynuje mnie analizowanie sytuacji, każdego Klienta i dobieranie metod i narzędzi, które będą mu służyły najbardziej.
Będąc Certyfikowanym Coachem CoachWise™ICF ACC™ wspieram indywidualnie menadżerów i przedsiębiorców.

Dużą satysfakcję daje mi wsparcie kobiet, które realizuję będąc mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Swoją wiedzą dzielę się również ze studentami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. 

Agnieszka Krężołek
Psycholog, praktyk w obszarze badań rynku z blisko 20-letnim doświadczeniem.
Doświadczenie zdobyła na rynku polskim i brytyjskim, realizując projekty lokalne i międzynarodowe.
Realizuje projekty badawcze, szkoleniowe oraz wspiera firmy na etapie budowania strategii pod marką Re:essence R&C.
Specjalizuje się w obszarze rynku farmaceutycznego oraz konsumenckiego.
Od niemal 20 lat związana z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym jako nauczyciel akademicki w zakresie psychologii zachowań konsumenckich, komunikacji i strategii.
Magdalena Modlibowska
konsultant, menadżer
Posiadam 18 letnie doświadczenie w bankowości, zdobyte w wiodących na polskim rynku bankach (m.in. Bank BPH, BZ WBK, ING ComFin, Kredyt Bank, Pekao SA, Fortis/BNP Paribas, BGŻ). Przez 6 lat pracowałam w konsultingu w strukturach PwC, Financial Advisory odpowiadając za projekty w branży instytucji finansowych. Obszary specjalizacji to m.in. rozwój sieci dystrybucji oraz obsługa posprzedażowa, procesy obsługi klienta oraz elementy wdrażania kultury organizacyjnej.

Przykładowe projekty:
  • Prowadziłam projekty fuzyjne (Bank BPH / PBK / Pekao S A), m.in. odpowiadając za optymalizację sieci oddziałów łącznie z procesami obsługi klientów a następnie rozwój sieci oddziałów oraz opracowanie standardów wsparcia klientów (postmerger)
  • W Banku Zachodnim WBK byłam odpowiedzialna za stworzenie procesu obsługi posprzedażowej klientów pozyskanych przez zewnętrzne sieci dystrybucji, w szczególności opracowanie i wdrożenie systemu obsługi reklamacji oraz pozyskanie zasobów realizujących ten proces i włączenie go do procedur bankowych
  • W ING Com Fin pełniłam funkcję Dyrektora Działu Relacji z Klientami, gdzie odpowiadałam za opracowanie i wdrożenie strategii utrzymania klientów, w tym usprawnienie obsługi klientów w obszarach middle i back office, odbudowanie zasobów działu, opracowanie reguł współpracy z innymi działami (głównie ryzyka i sprzedaży), wdrożenie współpracy spółki z bankiem macierzystym
  • W ramach projektów PwC opracowałam i wdrożyłam szereg projektów w obszarach obsługi posprzedażowej, zwiększenia efektywności komunikacji z klientem, optymalizacji procesów wewnętrznych oraz wypracowywaniem efektu synergii w ramach postmerger z wieloma instytucjami finansowymi na rynku polskim (branża bankowa).

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe projektowe

Realizujemy projekty wspierające sprzedaż takie jak: audyt sprzedaży, strategia sprzedaży, zarządzanie sprzedażą, restrukturyzacja działów sprzedaży, systemy motywacyjne dla sił sprzedaży. W podejściu projektowym pracujemy z klientami w kilku etapach. Są to:

Analiza i diagnoza obszaru nad którym pracujemy z klientem
Identyfikacja ograniczeń i wyzwań
Określenie oczekiwanego rezultatu (cel wraz z KPI)
Wypracowanie planu działania i dobór optymalnych metod i narzędzi
Wdrożenie rozwiązań
Monitoring rezultatów (KPI)


Całościowe spojrzenie na dany obszar i szeroka analiza dają zarządzającym: Głęboki wgląd w biznes sprzedażowy oraz możliwość spojrzenia z zewnątrz
Pozwalają dostrzec nowe możliwości rozwiązań
Angażują zespół i tworzą nowe środowisko motywacji do pracy

Doradztwo biznesowe „ad hoc”

Konsultacje jednorazowe lub dostosowane do potrzeb klienta, nakierowane są na rozwiązanie bieżącego problemu sprzedażowego. Przed spotkaniem z klientem prosimy o przygotowanie kilku ważnych informacji, aby konsultacja przebiegła sprawnie i efektywnie. Podczas konsultacji pracujemy nad rozwiązaniem konkretnego problemu i na koniec spotkania weryfikujemy poziom osiągnięcia celu. Usługa dostępna jest poprzez spotkanie osobiste, jak i zdalnie (Skype).Klient otrzymuje bieżący dostęp do konsultanta i pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu

Doradztwo biznesowe dla start-up’ów/nowych firm

Wspieramy rozwój strategii sprzedażowej dla start-up poprzez różne formy takie jak: szkolenia, konsultacje, coaching biznesowy, mentoring. Forma współpracy ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i dostosowana do potrzeb wynikających m.in. z fazy rozwoju projektu czy zasobów klienta. Współpracujemy z fundacjami/inkubatorami rozwoju biznesu oraz bezpośrednio z właścicielami nowo otwieranych firm.start-up'y otrzymują wsparcie w budowie, wdrożeniu i egzekwowaniu strategii sprzedażowej oraz wsparcie motywacyjne w początkowej fazie rozwoju biznesu

Doradztwo biznesowe abonamentowe

Proponujemy długookresowe wsparcie firmy w obszarze zarządzania efektywnością sprzedaży w uzgodnionym wymiarze czasowym. Zakres wsparcia jest ustalany z klientem indywidualnie i zależy od potrzeb firmy. Taki model sprawdza się szczególnie przy wdrażaniu różnego rodzaju zmian w obszarze sprzedaży w firmie. Usługi dostępne poprzez relacje bezpośrednie jak i zdalne (Skype).dostęp do wiedzy i doświadczenia eksperta zewnętrznego, bieżące wsparcie procesów sprzedaży przy braku kosztów pracowniczych

Model zarządzania efektywnością sprzedaży SalesVALUE

Autorski program stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą rozproszonych, mobilnych i stacjonarnych sił sprzedaży wspierany udziałem w kilku dużych projektach, dzięki którym model został zweryfikowany w praktyce.

Celem wdrożenia modelu SalesVALUE jest wzrost efektywności sprzedaży. Model oparty jest na systemie współpracujących ze sobą elementów zarządzania, które dostarczają menadżerom priorytetowych dla efektywności sprzedaży narzędzi w określonym modelu działania.Główne elementy modelu:

Zarządzanie i alokacja czasu pracy na poziomie zarządzających sprzedażą.


Efektywne zarządzanie sprzedażą wymaga określenia priorytetów i proporcji czasu pracy poświęconego na określone czynności osób kierujących sprzedażą. W kontekście niniejszego modelu ustalane są te czynności w określonej strukturze jako stałe i realizowane niezmienne.

Komunikacja w zespole sprzedażowym na różnych poziomach.


Model zakłada wypracowanie cyklicznych spotkań zespołowych, spotkań indywidualnych ukierunkowanych na ustalenie celów sprzedażowych lub monitoringu postępów sprzedaży w zależności od fazy okresu rozliczeniowego.

Narzędzia wspierające aktywności sprzedażowe i realizację celów sprzedażowych.


Wystandaryzowane i dopasowane do potrzeb organizacji narzędzia wykorzystywane w modelu SalesVALUE stanowią główne źródło wsparcia analitycznego dla menedżera i handlowca. Są ze sobą połączone w logiczną całość, wzajemnie się uzupełniają i wspierają (raportowanie 360 stopni). Wykorzystany jest kompleksowy system raportów aktywności i wyników biznesowych.

Model może być z powodzeniem zastosowany w sprzedaży zarówno B2B jak i B2C w strukturach sprzedaży opartych na sieci handlowców z dostosowaniem do potrzeb indywidualnych firmy i jej specyfiki uwzględniając wielkość i rozpiętość struktury sprzedaży Firma otrzymuje ustrukturyzowany model zarządzania efektywnością sprzedaży wraz z propozycjami narzędzi

Coaching biznesowy CoachWise™

Metodyka zaprojektowana na potrzeby biznesu, wspierająca osiąganie celów poprzez odkrywanie i zrównoważone wykorzystywanie zasobów osobistych i organizacyjnych. Coaching CoachWise™ to wspomaganie ludzi w zdobywaniu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im co mają robić. Model CoachWise™ stanowi podstawę rozumienia istoty coachingu CoachWise™ i opisuje cztery główne komponenty relacji coachingowej:   
Model
CoachWise™
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2 Bez nazwy-2 Bez nazwy-2

Umiejętności
4 podstawowe obszary umiejętności, czyli co Coach robi podczas rozmowy. Są to:
Zadawanie pytań, Słuchanie, Odzwierciedlanie, Wspieranie.

Pole
Pełen obraz wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia klienta. Pole jest wielowymiarowe. Jednym z wymiarów są aspekty Pola: materialny, intelektualny, emocjonalny i społeczny.

Zasady
5 zasad określających kim/jaki jest Coach w relacji z klientem. Są to: Zaufanie do klienta, Kreatywność, Obecność, Partnerstwo, Tak i... oraz Zaangażowanie

Mapa
5 podstawowych obszarów pracy z klientem oraz mapa procesu, ścieżka zmian i tworzenia. Są to: Cel i motyw, Rzeczywistość, Planowanie, Działanie, Przegląd

Umiejętności
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2
Pole
Bez nazwy-2 Bez nazwy-2
Zasady
Bez nazwy-2Bez nazwy-2
Mapa
Bez nazwy-2Bez nazwy-2
   

Usługa dostępna jest poprzez spotkanie osobiste jak i zdalnie (Skype). Klient rozwija się zawodowo i osobiście poprzez poszerzanie perspektywy widzenia problemów, osiąga konkretne cele w optymalny dla siebie sposób

Szkolenia

Moduły szkoleniowe zbudowane są w oparciu o praktyczne doświadczenia naszych specjalistów oraz poparte gruntową i bardzo aktualną wiedzą naukową. Czerpiemy z najnowszych rozwiązań rynkowych aby dostarczać naszym klientom nowatorskie i efektywne narzędzia pracy wspierające biznes. Rozwiązania, które przygotowaliśmy są kierowane do grupy menadżerów oraz handlowców. Są to między innymi:


RYTM PRACY EFEKTYWNEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO – zarządzanie organizacją pracy zespołu sprzedażowego,  wyznaczanie priorytetów działania i konsekwencja w ich realizacji


NARZĘDZIA PRACY EFEKTYWNEGO MENADŻERA SPRZEDAŻY – definiowanie celów i procesowe podejście do ich realizacji przy użyciu efektywnych narzędzi wspierających przewidywalną sprzedaż


EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W KOMPETENCJACH MENADŻERSKICH - elastyczność sytuacyjna i społeczna jako kluczowe kompetencje efektywnego przywództwa odpowiadającego na wyzwania nowoczesnych organizacji


UMIEJĘTNOŚĆ PODEJMOWANIA STRATEGICZNYCH DECYZJI w świecie nadmiaru danych, niedoboru informacji, niestabilności otoczenia biznesowego oraz szybkiego tempa zmian w obszarach technologicznym i społecznym - VUCA


ZARZĄDZANIE RELACJĄ Z KLIENTEM W ERZE MARKETINGU 4.0 – humanocentryzm w połączonym świecie online i offline. Orędownictwo jako „nowa waluta” lojalności klienta


DORADCZY MODEL PRACY Z KLIENTEM – budowanie zaufania, relacji długoterminowych i dochodowego portfela przy utrzymaniu zadowolenia klienta. Nowy model sprzedaży


KLIENT WIELOKULTUROWY – potencjał i wyzwania w świecie swobodnego przepływu ludzi i kapitałuProces szkoleniowy obejmuje następujące etapy:
1

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych


2

Propozycja programu z naszej strony

3

Akceptacja programu ze strony klienta

4

Przeprowadzenie szkolenia

5

Wsparcie wdrożeniowe

6

Raport po szkoleniu


                                          

Zapytaj o możliwości przeprowadzenia szkolenia i dostosowania do swoich potrzeb: info@2bvalue.pl

Referencje

Firma 2B Value realizowała dla PKO Faktoring S.A. projekt związany ze standardami komunikacji z klientem, obsługą posprzedażową, w tym z procesami reklamacyjnymi oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Podczas prac, w ramach zespołu projektowego, zastosowano podejście klientocenryczne /humanocentryczne, które było wspólnym mianownikiem niezależnie, który etap procesu był analizowany. W ramach prac Zespół 2B Value stosował różne formy i metod pracy, czym doskonale wydobywał potencjał zespołu. Mowa tu o m.in. warsztatach desing thinking, licznych „burzach mózgów”, czy wywiadach indywidulanych i szkoleniach w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Projekt prowadzony przy współudziale Firmy 2B Value zakończył się w określonym na wstępie czasie i zaowocował listą produktów projektu, która była pierwotnym celem projektu. W efekcie końcowym w naszej Firmie wprowadzone zostały jednolite, spójne standardy, obejmujące swoim zakresem kilka zespołów, odpowiedzialnych zarówno za sprzedaż jak i obsługę posprzedażową. Oprócz szerokiego wachlarza narzędzi, jakie wykorzystuje Zespół 2B Value, jego ogromnym atutem oraz przewagą konkurencyjną jest wieloletnie doświadczenie i praktyka. Wszelkie proponowane rozwiązania poparte były konkretnymi przykładami oraz opatrzone gruntownymi analizami skutków ich implementacji. Dzięki temu zespół projektowy miał poczucie, iż wypracowuje rozwiązania, sprawdzone i przemyślane.Współpracę z Firmą 2B Value oceniam niezwykle pozytywnie i wierzę, że w przyszłości będziemy mieć przyjemność współpracować przy kolejnych projektach.   

- Sergiusz Kulka / Członek Zarządu ds. Komercyjnych (PKO Faktoring S.A. )

W uznaniu za poświęcony czas oraz nieoceniony mentoring startujących inicjatyw biznesowych w imienu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. oraz uczestników Programu Akceleracyjnego PPP-T proszę przyjąć słowa podziękowania. 

Pani profesjonalizm i bogate doświadczenie biznesowe, którym wsparła Pani uczestników Programu Akceleracyjnego był ogramną wartością i pozwolił na pełniejszy rozwój projektów biznesowych. Doceniając Pani zaangażowanie oraz osobisty wkład w budowanie relacji mentoringowej, kierujemy serdeczne słowa podziękowania za dotyczczasową współpracę i przesyłamy skromny certyfikat. 

Życzymy dalszych nie słabnących sukcesów zawodowych oraz pozytywnej energii w realizacji kolejnych przedsięwzięć. 

- Joanna Olejnik - Prezeska / Magda Duda - Wiceprezeska (Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny)

Firma 2B Value realizowała dla PKO Faktoring S.A. projekt związany ze standardami komunikacji z klientem, obsługą posprzedażową, w tym z procesami reklamacyjnymi oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Podczas prac, w ramach zespołu projektowego, zastosowano podejście klientocenryczne /humanocentryczne, które było wspólnym mianownikiem niezależnie, który etap procesu był analizowany. W ramach prac Zespół 2B Value stosował różne formy i metod pracy, czym doskonale wydobywał potencjał zespołu. Mowa tu o m.in. warsztatach desing thinking, licznych „burzach mózgów”, czy wywiadach indywidulanych i szkoleniach w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Projekt prowadzony przy współudziale Firmy 2B Value zakończył się w określonym na wstępie czasie i zaowocował listą produktów projektu, która była pierwotnym celem projektu. W efekcie końcowym w naszej Firmie wprowadzone zostały jednolite, spójne standardy, obejmujące swoim zakresem kilka zespołów, odpowiedzialnych zarówno za sprzedaż jak i obsługę posprzedażową. Oprócz szerokiego wachlarza narzędzi, jakie wykorzystuje Zespół 2B Value, jego ogromnym atutem oraz przewagą konkurencyjną jest wieloletnie doświadczenie i praktyka. Wszelkie proponowane rozwiązania poparte były konkretnymi przykładami oraz opatrzone gruntownymi analizami skutków ich implementacji. Dzięki temu zespół projektowy miał poczucie, iż wypracowuje rozwiązania, sprawdzone i przemyślane.Współpracę z Firmą 2B Value oceniam niezwykle pozytywnie i wierzę, że w przyszłości będziemy mieć przyjemność współpracować przy kolejnych projektach.   

- Sergiusz Kulka / Członek Zarządu ds. Komercyjnych (PKO Faktoring S.A. )

Dom Finansowy QS rozpoczął kolejny etap rozwoju, przechodzimy obecnie przez proces restrukturyzacji Spółki, otwieramy się na zmiany. Dbając o jakość oferowanych usług oraz wydajność i zadowolenie pracowników podjęliśmy stałą współpracę z 2B VALUE w obszarze wsparcia procesów biznesowych. Dotychczas skorzystaliśmy z pomocy przy realizacji dwóch projektów: System Motywacyjny dla Sieci Sprzedaży oraz proces Zarządzania Przez Cele (MBO) dla całej Spółki. Współpraca przebiegała w sposób bardzo profesjonalny, fachowy i terminowy, co świadczy o wysokim poziomie merytorycznym oraz  bardzo dobrym poziomie komunikacji i relacji. Firma z powodzeniem wykorzystuje zdalne kanały komunikacji takie jak Skype i telekonferencje, co bardzo usprawnia współpracę.

- Artur Mojecki / CEO (Dom Finansowy QS S.A.)

Indywidualny coaching biznesowy pomógł mi zmierzać prosto w wyznaczonym kierunku i koncentrować wszystkie działania na celu, unikając tym samym straty czasu na decyzyjne dygresje. Sesje (w tym z powodzeniem zdalne) były wściekle cennym czasem, w którym przy wsparciu Barbary kalkulowałam i racjonalnie oceniałam moje biznesowe rozterki, dzięki czemu wiedziałam, że moje wybory są w pełni uzasadnione. Była to nieoceniona pomoc, kiedy ilość spraw do załatwienia, obowiązków, ale i koncepcji, bombardowały ze wszystkich stron. Dziękuję za pomoc w okiełznaniu tego chaosu kreatywności:)

- Aleksandra Bielańska (Sandgaja Group Sp. z o.o.)

Rekomenduję skorzystanie z usług coachingu biznesowego z Panią Barbarą. Bardzo konkretna a jednocześnie ciepła osoba. Pomogła mi odnaleźć w sobie pewność siebie i na nowo ułożyć swoje relacje biznesowe oraz prywatne. Zmiany w postrzeganiu siebie i innych nie tylko okazały się skuteczne ale i trwałe. Coaching przez Skype daje możliwość zorganizowania czasu w najbardziej efektywny sposób. Polecam!

- Weronika Reszela (Skillhouse)

Korzystałam z wiedzy i doświadczenia Pani Barbary na bardzo początkowym etapie tworzenia swojej firmy, kiedy totalnie utknęłam z pomysłami i nie wiedziałam, jak ruszyć. Potrzebowałyśmy zaledwie dwóch godzin, żeby zdiagnozować sytuację i nadać moim dalszym krokom spójność i praktyczny wymiar. Bardzo cenię sobie tą pomoc i na pewno, jeśli będę potrzebować, wrócę po więcej.

- Marta Sienkiewicz (MARSZKA)

Konsultacje biznesowe z Barbarą Gruszecką były jak spotkania z mentorką, pełne życzliwości, zaangażowania, bardzo motywujące do działania. Spotkania odbywały sie przez Skype. Pani Barbara pozwoliła skorzystać ze swojego doświadczenia i w sposób profesjonalny pomogła znaleźć optymalne i najlepsze dla mnie rozwiązania.

- Agata Cimoch (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

W pracy Barbary Gruszeckiej jako coacha cenię przede wszystkim profesjonalizm oraz podejście do klienta. Jest otwarta na tematy proponowane przez rozmówcę, wspiera w odnajdowaniu tego co najważniejsze. Sesje, które były prowadzone zdalnie pozwoliły mi na odkrywanie na nowo samego siebie w życiu zawodowym, bardzo mocno dostrzegłem swoje mocne strony ale zdiagnozowałem to co wymaga pracy by osiągać zakładany cel.

- Artur Siwek (Raiffeisen Bank Polska)

Zdalne sesje z Barbarą Gruszecką dają mi dużo energii do działania tu i teraz. Wspieram się coachingiem jako merytoryczną i nieinwazyjną formą moderacji pracy. Szybciej planuję i wyznaczam priorytety, z większą łatwością podejmuję decyzje, częściej jestem zadowolona z osiąganych efektów.

- Veranika Kaleyeva (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Jeśli dojrzały człowiek po raz pierwszy zabiera się za własny biznes prześladuje go świadomość własnych ograniczeń. Ten element potrafi być tak silnym hamulcem, że rozwój biznesu staje się niemożliwy. Konsultacje biznesowe prowadzone zdalnie realizowane z firmą 2B Value pomogły mi pokonać tkwiące we mnie ograniczenia i znaleźć taką drogę na rozwój mojego biznesu, która jest dla mnie zarówno satysfakcjonująca, jak i bezpieczna.

- Katarzyna Wilczewska (Jedna i Druga)

Barbara Gruszecka jest osobą o wysokim standardzie pracy. Bardzo przyjacielską i otwartą na drugiego człowieka. Poprzez pracę z nią w procesie coachingu udało mi się zrealizować cele z którymi sama nigdy bym sobie nie poradziła. Każdy kto ma problem, nie wie, w która stronę pójść  lub po prostu potrzebuję wsparcia w dokonaniu ważnych wyborów powinien popracować z 2B Value. Polecam:)

- Dorota Naruszewicz (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Spotkania z Barbarą Gruszecką zapoczątkowały u mnie proces pracy nad sobą. Wiem, że będzie to proces ciągły, ale już nie chaotyczny a z właściwie wytyczonym kierunkiem. W czasie kilku sesji, prowadzona intensywnie zadawanymi pytaniami, znalazłam przyczyny nurtujących mnie problemów biznesowych. Coach nie daje gotowych rozwiązań ale powoduje, że człowiek z łatwością znajduje je sam. Polecam!

- Agata Cimoch (Jedna i Druga)

Sesje coachingowe pozwoliły mi przede wszystkim, spojrzeć z pewnej perspektywy na proces zmian, które dzieją się w moim życiu, dostrzec jak ogromną pracę wykonałam, by dojść do miejsca w którym jestem teraz i pomogły mi zweryfikować moje  priorytety.
Pytania i ćwiczenia, którymi wspomagała mnie Barbara oraz jej niesamowita życzliwość i energia spowodowały, zaczęłam dostrzegać nowe możliwości i śmiało eksplorować kolejne ścieżki pojawiające się na mojej drodze.
Sesje przez Skype  to świetne rozwiązanie, oszczędza czas i daje możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie.

- Katja Terelak (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet)

Barbara przez kilka sesji coachingu biznesowego, dała mi niesamowity prezent - pomogła mi znaleźć, zatrzymać oraz nauczyła jak wykorzystywać mój czas. Czas, z którym nie mogłam sobie poradzić, coraz bardziej skupiając się na potrzebach innych zamiast go spożytkować na rzeczy ważne dla mnie. Teraz, dzięki uporządkowaniu priorytetów, mam czas na rozwój własnego biznesu, na rozwój osobisty, który był dla mnie kluczowym elementem oraz wystarczająco czasu dla rodziny.

- Katarzyna Wilczewska (Jedna i Druga)
Firma uzyskała wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Rynek pracy, działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
Projekt wspierany przez:
Witaj, strona 2be wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.